Δικτύωση

ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  ΚΑΙ VPN

Εγκαθιστούμε δίκτυα δεδομένων,  ασύρματα, ενσύρματα, VPN, σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις. Παρέχουμε  έλεγχο, παραμετροποίηση για ορθή λειτουργία, ασφάλεια σε server και ρύθμιση διαδικτυακού λογισμικού ασφαλείας, firewalls και άλλα.