Εκπαίδευση

Στην Anthisys Πληροφορική φροντίζουμε για την άψογη εκπαίδευση του προσωπικού σας για την απόλυτη εμπειρία και χρήση των λογισμικών προγραμμάτων. Βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας για κάθε Παραμετροποίηση και Τεχνική Υποστήριξη καθώς και για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία σχετικά με τη χρήση των προγραμμάτων.