Προφίλ Εταιρίας

Από την πρώτη στιγμή λειτουργίας της Anthisys Πληροφορική το 2005, ο κυρίαρχος στόχος μας ήταν η δημιουργία μιας καινοτόμου εταιρίας παροχής υπηρεσιών στον τομέα της μηχανογράφησης, με αντικείμενο την εγκατάσταση και υποστήριξη λύσεων software και hardware σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η εταιρία μας ειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση έργων, την προμήθεια του εξοπλισμού, την εγκατάσταση και παραμετροποίηση των προγραμμάτων, τα δίκτυα δεδομένων καθώς και την συντήρησή τους.

Παρακολουθούμε συστηματικά τις νέες τεχνολογίες και εξελίξεις στην πληροφορική και προτείνουμε στους πελάτες μας, επώνυμες λύσεις σε hardware, αλλά και λογισμικά προγράμματα. Έχουμε συνεργασία με μεγάλες εταιρίες Software στην Ελληνική αγορά, και κάνοντας χρήση των τεχνολογιών τους και τις δυνατότητες των προγραμμάτων της καθεμιάς, προτείνουμε στους πελάτες μας το κατάλληλο λογισμικό, με κριτήριο τις σημερινές, αλλά και με πρόβλεψη  στις μελλοντικές τους ανάγκες.

Έχουμε πάντα ως γνώμονα τις απαιτήσεις του πελάτη μας, προχωράμε στην ολοκλήρωση του εκάστοτε έργου και την μετέπειτα συντήρησή του, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στις υπηρεσίες μας

Γι’ αυτούς τους λόγους η εταιρία μας, με το ήθος και την ποιότητα που την διακρίνει,  και με το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της, έχει δημιουργήσει ένα αυξανόμενο πελατολόγιο μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με το οποίο συνδέεται σε μακροχρόνιες συνεργασίες.

Το πιο σημαντικό στοιχείο της επιτυχίας μας, μπορεί να αποδοθεί στην πελατοκεντρική μας φιλοσοφία, την οποία έχουμε υιοθετήσει βαθιά στην εταιρική μας κουλτούρα. Στην Anthisys πληροφορική, πιστεύουμε ότι σε περιβάλλον B2B, η ακεραιότητα και η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης, είναι απολύτως απαραίτητα. Θεωρούμε τους πελάτες μας ουσιαστικούς συνεργάτες και γι’ αυτό τον λόγο, η επίλυση θεμάτων και η αναβάθμιση της μηχανογράφησή τους, αποτελεί το επίκεντρο του συστήματος αξιών μας.