Υποστήριξη Software

Η Anthisys Πληροφορική παρέχει υπηρεσίες συνεχούς υποστήριξης των εγκαταστάσεων μέσω Συμβολαίων Συντήρησης Software, που εξασφαλίζουν την αδιάκοπη και αποτελεσματική λειτουργία της εγκατάστασης του πελάτη.

Με εμπειρία στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση των γνωστότερων εφαρμογών λογισμικού της ελληνικής αγοράς, η Anthisys Πληροφορική προσφέρει ευέλικτα πακέτα υποστήριξης, τα οποία περιλαμβάνουν :

  • Επίλυση προβλημάτων λογισμικού
  • Παρακολούθηση ορθής λειτουργίας συστημάτων
  • Τήρηση αντιγράφων ασφαλείας (backup).
  • Ενημέρωση εκδόσεων λογισμικού (software updates)
  • Παροχή πληροφοριών τεχνικής υποστήριξης σε εξειδικευμένο προσωπικό

Οι υπηρεσίες υποστήριξης, ανάλογα με τις ανάγκες σας παρέχονται με τους εξής τρόπους:

  • Απομακρυσμένη πρόσβαση, διάγνωση και υποστήριξη (remote connections)
  • Τηλεφωνική υποστήριξη
  • Επιτόπου τεχνική υποστήριξη (on-site)