Υποστήριξη Hardware

  • Εγκατάσταση και επίλυση προβλημάτων και βλαβών hardware σε κάθε τύπου συσκευές και εξοπλισμό
  • Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης και ασύρματων δικτύων
  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση δικτύων σε περιβάλλον Windows
  • Μελέτη και υλοποίηση εφαρμογών επικοινωνίας VPN – Internet – VOIP
  • Μελέτη και υλοποίηση ασφάλειας δικτύων
  • Aντιμετώπιση προβλημάτων software
  • Συνολικό έλεγχο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των μηχανογραφικών σας συστημάτων.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης, ανάλογα με τις ανάγκες σας παρέχονται με τους εξής τρόπους:

  • Απομακρυσμένη πρόσβαση, διάγνωση και υποστήριξη (remote connections)
  • Τηλεφωνική υποστήριξη
  • Επιτόπου τεχνική υποστήριξη (on-site)